Zakelijk krediet

In het leenpakket heeft ons bedrijf ook het zakelijk krediet. Zoals voor al onze leningen gelden er eveneens interessante rentepercentages voor het zakelijk krediet.

Voor een aanvraag heeft u nodig:

 • Taxatierapport;
 • Kopie van uw vergunning;
 • Hypothecair uittreksel;
 • Offerte;
 • Brandverzekeringsbewijs;
 • Begroting;
 • Bouwtekening;
 • Transportakte;
 • Grondhuurbeschikking;
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister;
 • Kopie I.D.-kaart;
 • Perceelkaart;
 • SAS-kwitanties;
 • Registratiebewijzen;
 • KKF-uittreksel;
 • Statuten;
 • Overzicht inkomen/uitgaven- of jaarrekening;
 • Werkgeversverklaring/Laatste loonslip;
 • Rijbewijs/paspoort;
 • Familieboek;
 • Bankafschriften.

Aarzel niet en bel voor meer informatie naar (597) 471151 tst: 220, 221 of 223. U kunt ook mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.