Profiel

Onze strategie is gericht op de behoefte van de klant. We zijn alert en vangen de signalen in de samenleving op, daardoor zijn wij in staat de wensen van de klant te doorgronden en kunnen wij die adequaat vertalen in klantvriendelijke produkten. De klant bepaalt waaraan hij behoefte heeft. Wij zorgen voor passende oplossingen. Wij verwelkomen clienten bij de SCB Bank in een stijlvolle omgeving met moderne schilderijen. Onze focus stelt ons in staat om meer kennis over deze produkten te ontwikkelen, binnen elke productgroep meer differentiatie toe te passen en sneller producten te ontwikkelen en ter beschikking te stellen. Dat is de basis voor leiderschap van onze producten.

Surichange Bank NV streeft naar snelheid en heldere antwoorden, gericht op de hoofdzaken en het bieden van relevante oplossingen. Ons doel is dat onze klanten een goede houvast hebben op hun financiële toekomst door onze kennis om te zetten in begrijpelijke producten en diensten SCB NV bedient haar klanten via haar uitbetaalkantoren, het onafhankelijke intermediair het internet en de telefoon. Efficiënt ingerichte processen en stringente kosten-en risicobeheersing zijn de steunpalen van onze bank.

Surichange Bank NV hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We vertalen dat in het ontwikkelen van duurzame spaar-, beleggings- en verzekeringsproducten, het ondersteunen van projecten voor vrijwilligerswerk en landelijke, regionale en lokale donaties.