Doelstellingen

Het hoofddoel van SCB NV is Suriname te introduceren op internationale valutamarkten, waar het land nog onbekend mee is. De bank wil voor een ieder een hogere levensstandaard. Om dat doel te bereiken biedt onze bank u aangepaste financiële diensten. Deze dienstverlening richt zich specifiek op de binnenlandse financiële markt. Binnen dit raamwerk maakt SCB NV het tot haar taak:

  • Om de spaarzin te bevorderen. Het verstandig beheer van de gelden van burgers in het algemeen en van de clienten in het bijzonder te stimuleren. Spaargelden van clienten zowel particulieren als ondernemingen en andere organisaties aan te trekken en te bewaren;
  • Kredietverlening te koppelen aan professioneel advies over het beheer en de besteding daarvan;
  • Bij het afsluiten van verzekeringen voor clienten te bemiddelen;
  • Samenwerkingsverbanden aan te gaan met nationale en íntemationale organisaties;
  • Een goede werksfeer te creëeren en te stimuleren waarin enthousiasme, klantvriendelijkheid en respect de kernbenadering zijn;
  • Kennis en ervaring periodiek bij te stellen c.q. te anticiperen op internationale trends op het vlak van innovatie, creativiteit en slagvaardigheid. Hierbij geldt dat zowel het nationaal belang als dat van het bedrijf en de clienten voorop staan;
  • Maatwerk te leveren voor rendement en continuïteit van het bedrijf onder het motto: het juiste product op de juiste tijd en op de juiste plaats. Een transparant beleid ontbreekt daarbij niet;
  • Ordelijk, toegankelijk en gemakkelijk informatie over geldstromen uit te wisselen. De informatie omvat relevante data met de overheid en andere monetaire autoriteiten;
  • Het nationaal belang op mondiaal niveau te verdedigen;
  • Het gebruik van elektronische hulpmiddelen in het geldverkeer te bevorderen.