Begrafenis/Uitvaart

Heeft u een begrafenis of uitvaartverzekering afgesloten, dan wordt bij uw verscheiden een vastgesteld bedrag uitgekeerd om de begrafenis- of crematiekosten te dekken.