Brand

Wij verzekeren ook uw have en goed tegen plotseling ontstane schade of verlies. Hebben uw verzekerde goederen bijvoorbeeld door brand, ontploffing of blikseminslag schade opgelopen, dan worden die volgens de polisvoorwaarden vergoed.