Leven

Risico-verzekering:

Deze dienstverlening treedt in werking als de kostwinner tijdens de hypothecaire verplichting komt te overlijden en de nabestaanden niet in staat zijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. Deze financiële gevolgen worden gedekt als u een risico-verzekering heeft afgesloten.

Spaarkapitaal of pensioenverzekering:

Hierbij is het leven van de verzekerde vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering gedekt. Op het moment dat de verzekering is afgelopen (einddatum) vindt een eenmalige uitkering van het verzekerd kapitaal plaats of wordt een maandelijks bedrag uitgekeerd tot het overlijden van de gepensioneerde.