Motorrijtuigen

WAM-verzekering:

Voor de gemotoriseerde weggebruiker is Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) verplicht. Deze verzekering dekt de schade die u eventueel toebrengt aan derden.

 Casco:

Besluit u een casco of all risk verzekering af te sluiten, dan bent u ervan verzekerd dat de eventuele schade aan uw voertuig conform de polisvoorwaarden ook wordt vergoed.

Rechtsbijstand verzekering:

Deze dienstverlening houdt in dat zowel de persoon die verzekering heeft afgesloten als de bestuurder, passagiers en nabestaanden van het aangereden voertuig gegarandeerd zijn van rechtshulp. Er kan daarbij ook een beroep op rechtsbijstand worden gedaan als vaststaat dat u de benadeelde partij bent. De rechtsbijstand behartigt de belangen van de verzekerde, als die het oneens is met de schadevergoeding van de veroorzaker. Interne deskundigen van de verzekering en indien nodig, adviseren ook externe deskundigen u bij uw zaak. Onder de externe deskundigen zitten eveneens advocaten en taxateurs.