Ongevallen

De Surinaamse Ongevallen Regeling (SOR) is ontwikkeld om de werknemer schadeloos te stellen als hij tijdens het uitoefenen van zijn beroep een ongeluk krijgt of als hij wordt getroffen door een beroepsziekte. Onder de SOR vallen ongevallen van huis naar werk en omgekeerd. De werkgever is verplicht deze verzekering af te sluiten bij een door de overheid toegelaten verzekeringsmaatschappij.

Persoonlijke Ongevallen (PO) verzekering komt van pas bij invaliditeit als gevolg van een ongeval of het verscheiden van de verzekerde. Een PO garandeert dat de financiële gevolgen in zulke gevallen worden beperkt.