World Summit Tsunami

PERSBERICHT
Wereldconferentie 2006 over “Tsunami, Waves of Spirituality” in de Habitat Center te New Delhi, India, op 30 maart 2006

1. Zijne Excellentie de heer Kapil Sibal, Minister van Wetenschap, Technologie en Waterbouwkunde, opende namens de Indiase regering de Internationale Wereldconferentie over “Tsunami, Waves of Spirituality” 2006. De conferentie werd georganiseerd door de Shiva Institute of Management Studies, Ghaziabad, India, in samenwerking met Pravasi Sansar, een organisatie voor de Indiase nazaten in het buitenland. Een hoge gast op deze wereldtop was ook Hare Excellentie, Mevrouw Usha Dwarka Kanabady, namens de regering van Mauritius. Andere bijzondere gasten waren de heren Shyam Sunder Lal, Jai Prakash Agarwal, Sajjan Kumar, Dr. Mohan Kant Gautam en Dr. C. Baidjnath Misier.

2. Vertegenwoordigers van de Indiase Regering, vertegenwoordigers uit landen die door Tsunami werden getroffen, ambassadeurs van diverse landen; crisismanagement specialisten, geleerden en academici, Indiërs uit het buitenland (NRI’s) en activisten voor duurzame ontwikkeling voor een veilige Moeder Aarde, verzamelden zich om ideeën te ventileren en uiting te geven over de oorzaken van natuurrampen met catastrofale gevolgen en het leed daarbij.

3. Minister Kapil Sibal wees op de grote uitdaging van de natuurlijke en ook kunstmatige rampen in de wereld die in toenemende mate slachtoffers eisen. Vanuit deze visie beklemtoonde hij de noodzaak voor het ontwikkelen van technologische en wetenschappelijke waarschuwingssystemen. Deze instrumenten moeten een Tsunami in een vroeg stadium ontdekken en waarschuwen. Vooral de ontwikkelingslanden c.q. arme landen hebben een ruim budget nodig voor noodsituaties en de humanitaire hulp daarbij. Deugdelijke rampenplannen moeten sociaal economische gevolgen in de getroffen landen kunnen bestrijden.

4. Wij zijn voortdurend in conflict met de natuur. Opmars van de beschaving vergroot dit conflict; er is tevens sprake van ecologische achteruitgang en die veroorzaken op hun beurt onevenwichtigheden en andere excessen. Natuurrampen kunnen daarom beschouwd worden als kunstmatig. Natuurrampen zijn onvermijdbaar zolang het conflict tussen mens en natuur bestaat. Hoe moeten we omgaan met dit conflict? Is de cruciale vraag. Routinematig komen wij dagelijks conflicten tegen in ons leven en in de maatschappij en wij lossen ze op. De Minister beklemtoonde de noodzaak voor het ontwikkelen van kennis, knowhow en de vereiste moed tegen rampen. Ook bij het dreigende globale opwarmingprobleem stond hij stil. Hij verklapte dat de overheid het gebied binnen de seismische zone rondom de Himalaya nauwlettend in de gaten houdt.

5. Het boek getiteld “Tsunami, Waves of Spirituality” (Kosmisch Wetenschappelijk Onderzoek), geschreven door Dr. C. Baidjnath Misier, een inwoner van Nederland en Assistent Vice-kanselier van de European University of West and East, werd door de Minister officieel gepresenteerd. Dr. Misier werd op 3 februari 2006, tijdens de tweede Hindi Kumbh conferentie in Banglore, India, gehuldigd voor zijn zorg en bijdrage aan de slachtoffers van de Tsunami ramp van december 2004.

6. Na de ceremoniële boekpresentatie werd de Ex- Hoofdcommissaris van de Hulpdienst, Tsunami, december 2004 tevens Burgemeester van Tamil Nadu, India, de heer Vivek Harinarain IAS toegesproken en gefeliciteerd in verband met het efficiënt gevoerde beleid en de hulpverlening in de getroffen gebieden.

7. Drie sessies van de bijeenkomst ging over de grootte van de allesomvattende Tsunami Vloedgolf. Professor C. Baidjnath Misier presenteerde een paper getiteld: “Tsunami, Spirituele Anatomie van Causaliteit.” Bij de oorzaken van een Tsunami voegde hij een Spirituele (nieuwe) dimensie toe die gebaseerd is op de tijdloze wijsheid uit de Veda’s, de Kosmische Wetenschap. Ofschoon hij in Nederland verblijft, citeerde hij in het Sanskriet originele referenties uit de Rig Veda, de oorspronkelijke oerbron, en bewees hun pragmatische relevantie in een tijdgeest waarin de Westerse Wetenschap haar referentie naar buitenaardse machten volledig kwijt is.

8. De beroemde academica Mevrouw V. Dwarka, Ambassadrice van Mauritius in India hield de tweede lezing. Haar thema was “Tsunami: Stem van de Wereld” met verwijzing naar de getroffen en of ingeklemde landen. De lezing was inspirerend. Zij behandelde de aanhoudende vele lagen tijdens een Tsunami-aanval. Dit is de oorzaak waarom in sommige landen het effect of ellende verschillend kan zijn en daardoor een andere aanpak c.q. extra steun- en of hersteloperaties vereist. De thema “Tsunami Articulatie van Culturele Plattegrond” van Dr. J. L. Raina, Departement Sociologie van de Delhi Universiteit, prikkelende ook. Hij behandelde hiaten binnen het raamwerk van crisismanagementoperaties en bepleitte voor handvaten die ons helpen om deze hiaten te achterhalen. Onnodig overtrekken bij een hoge prioriteit bij de wederopbouw kunnen hierdoor worden voorkomen.

9. Dr. Barnali Chaklader, onderscheiden vakman en medicus van het Fortuin Instituut van Internationale Zaken (FIIB), behandelde het onderwerp “Tsunami: woede op planeet en mensen; Kustnederzetting en Herstelplannen in India”. Hij passeerde een revue over locaties van kustnederzettingen, operaties en andere functionele verbindingen met de bewoners. Hij zei dat zowel de wereldvisies als de internationale respons, voor korte en lange termijn noden, beiden op vier zuilen zijn gebaseerd te weten: noodreacties, economisch herstel, wederopbouw van de levensgemeenschapinfrastructuur en de sociale rehabilitatie. Hij maakt zich zorgen over de onmiskenbare degradatie van het kustecosysteem in de door Tsunami getroffen landen.

10. Diverse sessies kwamen aan de orde en de conferentie duurde één dag. Zij werd samengevat en afgesloten door de voorzitter Dr. M.K. Gautam, Vice-kanselier van de European University of West and East. Hij zei: ‘Blijvende vrede kan niet worden bereikt zolang er sprake is van een schrijnende armoede, sociaal onrecht en milieudegradatie’ daarbij voegde hij toe “dat dit niet haalbaar is zolang de ‘sterken en machthebbers’ de zwakkeren en minder bedeelden blijven onderdrukken. Zij zijn de vijanden van vrede en de ware tirannieën van onze tijden, de onzichtbare Tsunamis.” Bij de afsluiting werd een beroep gedaan op de wereldgemeenschap om kernproblemen in de wereld te identificeren en methoden te zoeken om ze blijvend te elimineren. Bijdrage uit verschillende richting en actie vanuit de private en publieke sector kunnen voor een collectieve oplossingen zorgen.

11. Deze conferentie werd georganiseerd door de ‘India Growth Research Centre of Shiva Institute of Management Studies (SIMS) in Ghaziabad en Pravasi Sansar, Rakesh Pandey (Directeur), New Delhi, India. De wereldconferentie stond onder leiding van de SIMS-universiteit. Het beleid werd gevoerd door Mevrouw Professor Shefali Gautam (Directeur) en Professor N. Gautam (Hoofd van Academici). Deze conferentie werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Ashrama Rotterdam en de European University of West and East (Nederland).